kierkegaard-logo

Opgavernes sværhedsgrad er angivet med Kierkegaard-hoveder - ligesom thai-mad i små bokse i Netto bedømmes med en-tre chili-frugter alt efter, hvor meget de river i munden.

 

 

Opgaverne 1-7

 

Er udarbejdet af Lisbeth Rosenberg Knudsen cand.mag. i filosofi, religion og engelsk på Silkeborg Gymnasium. Hun har brugt Søren Kierkegaard i undervisningen i 20 år - og fortæller nederst på siden, hvorfor hun ikke kan kan lade være.

 

Til opgaverne knytter sig modellen ''Selvet som trekant'', som grafisk søger at anskueliggøre, hvordan Kierkegaard opfatter Selvet. Det kan være en god hjælp. Modellen er simpel nok til at tegne på tavlen.

 

Nederst findes desuden en artikel fra New York Times om Kierkegaards "fortvivlelse" - og begrebets sammenhæng med vore dages depressions-epidemi. Også her er der hjælp til at forstå selvet.

 

Opgave 1: Hvad er et menneske?

Vi lægger hårdt ud. Kierkegaards korte definition af det menneskelige 'selv' er kompakt og kryptisk. Det lille tekststykke om selvet som et forhold, der i forholdet forholder sig til sig selv (eller hvordan det nu er) - er blandt de mest citerede. Og med tålmodig stædighed kan man godt trænge ind i begrebslabyrinten. I opgaven arbejdes der med begrebet "Fortvivlelse" fra værket "Sygdommen til Døden."

1-2 lektioner (dansk, filosofi, psykologi, religion)

kierkegaardkierkegaardkierkegaard

(download opgave som word-tekst)

 


 

Opgave 2: Enten Eller - Et chinesisk Æskespil

Kierkegaard som højtlæsning. I forordet til Enten-Eller folder filosoffen sig ud som fortæller med historien om, hvordan bogens manuskript blev fundet i et gammelt møbel købt i en marskandiserbutik. Og eleverne skal tegne forfatterkonstruktionen.

1 lektion (dansk, filosofi, religion)

kierkegaard

(download opgave som word-tekst)

 


 

Opgave 3: Diapsalmata - strøtanker med Robbie Williams

Om æstetikeren og spidsborgeren. Her begynder arbejdet med Kierkegaards livsstadier - med blandt andet tekster fra ”Diapsalmata”, tekst/musikvideo af Robbie Williams, Steen og Stoffer, Peter Seeberg.

1-3 lektioner (dansk, filosofi)

kierkegaardkierkegaard

(download opgave som word-tekst)

 


 

Opgave 4: Forførerens Dagbog

Æstetikeren kommer i flere varianter: Den spontane Don Juan, der styres af sine drifter og den reflekterede Johannes Forføreren, der dyrker det kontrollerede begær. I teksten gør Johannes sig tanker om forførelsen af Cordelia - og der er opgaver til samme. De perspektiverende opgaver drejer sig om Kunderas Tilværelsens ulidelige lethed og sangen København af Anne Linnet - der blev brugt i teaterforestilling på Mungo Park baseret på Forførerens Dagbog. Her er også en opgave, om dagbogsgenren og det at skrive dagbog.

1-3 lektioner (dansk, psykologi, filosofi) 

kierkegaard

(download opgave som word-tekst)

 


 

Opgave 5: Ligevægten

Så er det etikerens tur til at få ordet: I to lange tekster til sin æstetiker-ven forklarer assessor Wilhelm, hvorfor æstetikeren A er på galt spor. Han analyserer problemerne med æstetikerens udvendighed - blandt andet med den berømte udlægning af Kejser Neros personligheds-karakter. Teksterne - og de tekstnære opgaver - suppleres med opgaver om retssagen mod den norske massemorder, Anders Breivik, filmen De andres liv og Robert Frosts digt The Road Not Taken.

4-6 lektioner (dansk, filosofi, religion)

kierkegaardkierkegaardkierkegaard

(download opgave som word-tekst)

 


 

Opgave 6: Vi skærer smerten væk

Angst, depression, cutting. Opgaven lægger op til diskussion af psykologiske og filosofiske aspekter af nogle af de mange psykiske sygdomme, der plager moderne mennesker - ikke mindst unge. Kierkegaard-uddraget stammer fra Ligevægten - hertil en tekst af Rune Lykkeberg, en fagtekst om cutting og en radioudsendelsen Danmark på Piller.

2-4 lektioner (dansk, filosofi, psykologi)

kierkegaardkierkegaard

(download opgave som word-tekst)

 


 

Opgave 7: Rundt om det religiøse

Vil man gå hele vejen med Kierkegaard (mange vil ikke), da kommer man ikke uden om det religiøse. Troen er uforklarlig, paradoksal og absurd - men ikke desto mindre Kierkegaards udvej i forhold til de menneskelige kvaler, han så omhyggeligt dissekerer - fortvivlelsen for eksempel.

Denne meget lange opgave - som man med fordel kan plukke fra - indeholder uddrag af fire værker, Sygdommen til Døden, Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed, Afsluttende uvidenskabeligt Efterskrift og Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger. Der tages fat på centrale begreber som "hin enkelte", "inderligheden" og den "subjektive sandhed." Undervejs hives både Sokrates, Monty Python og Jan Kjærstad op af hatten, ligesom der refereres til flere af de tidligere opgaver. 3-5 lektioner (dansk, filosofi, religion)

kierkegaardkierkegaardkierkegaard

(download opgave som word-tekst)

 


 

Selvet som trekant

En tegning/grafisk illustration, der måske kan hjælpe til at fatte Kierkegaard forklaring af det syntetiske selv, der forholder sig til sig selv.

  


 

Hjælpetekster

 

Kierkegaard på divanen

(Til opgave 1 og opgave 6)

Amerikanske intellektuelle har en tradition for at formulere sig mindre kringlet og snørklet end deres europæiske kolleger. Mere lige ud af landevejen. I denne artikel fra New York Times skriver en amerikansk Kierkegaard-specialist, Gordon Marino, om Kierkegaards begreb ”Fortvivlelse”. Undervejs kommer han ind på Kierkegaards berømte ordspil om ”Selvet”, som er en del af opgave 1. Måske en hjælp til at fange meningen.

 

Marino peger på, at depression kan være et livsvilkår og ikke en sygdom.  I den efterfølgende tråd er der blandt andet debat mellem den filosofiske og den medicinske tilgang til depression.

  


 

Præsentation

 

Lisbeth Rosenberg Knudsen er lektor, cand. mag. i filosofi, religion og engelsk på Silkeborg Gymnasium.

lisbet

Hun har undervist i Søren Kierkegaard i godt 20 år og fortæller her, hvorfor hun ikke kan lade være:

 

Det forekommer mig helt utænkeligt at undlade at præsentere mine elever for den største tænker, Danmark har fostret. Hans forfatterskab er så alsidigt og han mestrer så mange genrer, at han med rette er blevet kaldt et geni.

Kierkegaard skriver elegant og virtuost, og det er en fornøjelse at læse ham. Hver gang. Han behandler komplekse og vedkommende emner, så man næsten altid får øje på nye pointer eller vinkler.

Kierkegaard er ofte svær at læse, og ikke bare på grund af hans sproglige finurligheder, som i sig selv kan være en udfordring. Men det er min erfaring, at de fleste elever gerne vil prøve kræfter med de svære tekster. Når vi sammen går om bord i teksterne, sker der ikke sjældent overraskende ting: I jagten på forståelsen af et enkelt begreb kan sproget invitere til en - ofte pedantisk - leg med ordene, som så igen kaster en dybere forståelse af en tankegang af sig.

Flertydigheden - og på samme tid præcisionen i Kierkegaards sprog - kan ved det første møde med en tekst virke skræmmende på eleverne. Ved hjælp af minutiøs nærlæsning af udvalgte, korte tekstklip lukker universet sig langsomt op, og ved hjælp af diverse perspektiveringer til deres egen erfaringsverden bliver den sære, gamle herre vedkommende.

Hvem Kierkegaard var, interesserer mig ikke i min undervisning; det må henføres til det interessante, som han selv kun havde foragt tilovers for. - Jeg tror han ville have været møjrriterende at have som bordherre; men der er ingen tvivl om, at vi i hans forfatterskab har fået en langtidsholdbar gave, som udfordrer os på både intellekt og eksistens.